گفتگو با دکتر محمود زند مقدم کُرنشی است برابر حافظۀ طلایی و دقیقی که خشت به خشت، وجب به وجب پهنۀ بلوچستان را طی پنجاه سال موشکافی ترسیم کرده.

بیشتر بخوانید

این پروژه را به پاسداشت هشتادسالگی فرهاد مهراد و با عنوان «مهمانخانۀ‌ روشن» آغاز کردیم. تلاش ما این بود که ببینیم هنرمندان نسل‌های بعد از فرهاد، او را چگونه پژواک می‌دهند.

بیشتر بخوانید

ده‌ها سال است که خنیاگران هراتِ افغانستان دور از دیار و در شهر مشهد زندگی می‌کنند. مقاله‌ای پیرامون آلبومِ موسیقی افغانستان در تبعید.

بیشتر بخوانید

در سکوت می‌ایستند . اندازه‌گیری چیزی را به تماشا می‌نشینند که نباید اندازه‌اش گرفت. آنها باید گذرِ دقیقِ دقیقه‌ها را به تماشا بنشینند.

بیشتر بخوانید
همه مقالات