جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت…

بیشتر بخوانید

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت…

بیشتر بخوانید

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت…

بیشتر بخوانید

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت…

بیشتر بخوانید

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت…

بیشتر بخوانید
پادکست

پادکست

در پادکست اورسی به دنبال جوهر وجودی زندگی هستیم
سفر
قسمت 15 سفر

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت ها در فیلم آنت (+) وابسته به پذیرش یک روایت ساده بر مبنای آشفتگی های نظری در باب ادراک آدمی از مرزهای باریک و متغیر دانش ذهنی در دورانی…

دیگر قسمت‌ها شنیدن همه
ساخت ایران

ساخت ایران

قصهٔ ریشه‌ها
تازه منتشر شده‌ها
هنرمندان دیدن همه
هوشیار خیام
هوشیار خیام
نینجاهای بدشانس
نینجاهای بدشانس
mag

دفترچه اورسی

سفر
شماره 2 سفر

شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.

x

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید

x منو ورود / ثبت‌نام