ضرب‌المثل Put Yourself in Someone’s Shoes در انگلیسی این معنی را می‌دهد که خود را جای فرد دیگری قرار دهیم…

بیشتر بخوانید

ضرب‌المثل Put Yourself in Someone’s Shoes در انگلیسی این معنی را می‌دهد که خود را جای فرد دیگری قرار دهیم…

بیشتر بخوانید

ضرب‌المثل Put Yourself in Someone’s Shoes در انگلیسی این معنی را می‌دهد که خود را جای فرد دیگری قرار دهیم…

بیشتر بخوانید

ضرب‌المثل Put Yourself in Someone’s Shoes در انگلیسی این معنی را می‌دهد که خود را جای فرد دیگری قرار دهیم…

بیشتر بخوانید

در بخشی از مستند صدایی زمزمه می‌كند که اصولاً رنج فاصلۀ ميان دو چيز است

بیشتر بخوانید
پادکست

پادکست

در پادکست اورسی به دنبال جوهر وجودی زندگی هستیم
زندگی رنج است
قسمت 17 زندگی رنج است

شوپنهاور ریشۀ درد واقعی رو در «زمان‌آگاه» بودن ما می‌داند. یعنی اگر درکی نسبت به گذشته و آینده نداشتیم اضطرابی رو هم تجربه نمی‌کردیم. نیچه اعتقاد داشت باید با رنج مواجه بشیم و معنای زندگی با غلبه بر رنج به دست خواهد آمد. بودا ریشۀ رنج رو در دلبستگی‌ها، طلب و خواسته‌ها می‌دانست. در این قسمت کمی راجع به رنج جستجو می‌کنیم.

دیگر قسمت‌ها شنیدن همه
ساخت ایران

ساخت ایران

قصهٔ ریشه‌ها
تازه منتشر شده‌ها
mag

دفترچه اورسی

سفر
شماره 2 سفر

شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.

x

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید

x منو ورود / ثبت‌نام