تلاش نکن
قسمت 23 تلاش نکن

در غرب وقتی مفهوم بی‌فعلی رو بررسی می‌کنیم و نظریات متفکرهایی مثل ویکتور فرانکل، فروید و راسل رو می‌خونیم، انگار به انسان معاصر تلنگر می‌زنند تا کمی از سرعت زندگی‌ا‌ش کم کند. اما در آموزه‌های شرق داستان کمی تفاوت دارد. در قسمت بیست‌وسوم سعی کردیم به موضوع بی‌فعلی از دیدگاه فلسفۀ شرق بپردازیم.

پاورقی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید