موسیقی  (10 نوشته)
کنسرت گیاهان | Nico Georis
کنسرت گیاهان | Nico Georis
نازنین باران 29 دسامبر 2020
موسیقیدان و‌ نوازندۀ کیبورد کالیفرنیایی، Nico Georis، در سال ۲۰۱۹ آلبومی منتشر کرد با نام Shirley Shirley Shirley که شامل دوازده قطعه با منشأ گیاهی بود.
بیشتر بخوانید >