جایی به نام خانه
جایی به نام خانه
اپیزود 30

خانه دقیقاً جایی‌ست که آدم آن را بدیهی می‌گیرد؛ خانه جا و مکان من است، جایی که من بدان تعلق دارم، در آن احساس راحتی می‌کنم و می‌توانم برای خودم کسی باشم، کسی که می‌خواهندم. در این قسمت پیرامون مفهوم خانه جستجو کرده‌ایم.

حامی این اپیزود
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید