به خانه باز خواهم گشت
به خانه باز خواهم گشت
اپیزود 28

بر اساس داده‌های رصدخانۀ مهاجرت، مهم‌ترین مانع ایرانی‌ها برای ترک کشور، پیوندهای عاطفی‌شونه. در این قسمت قصد این رو نداریم که فایده‌ها و ایرادهای مهاجرت رو بررسی کنیم. صرفاً از جنبۀ پیوند با وطن و احساسات مرتبط با اون، سراغ موضوع رفتیم.

حامی این اپیزود
بیت‌پین ؛  تجربه سرمایه‌گذاری نوین
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید