امیر
امیر

اغلب رو نیمکت پارک کنار پیرمردا، توی کتاب فروشی‌های ته کوچه، درحال پایین اومدن از دامنه‌های زاگرس، پشت لپ‌تاپ در حال طراحی و کد زدن، دویدن با سرعت زیاد در حال زار زدن، عکس گرفتن از اجسام بی جون و با روح، تو آسمون شب دنبال مشتری، در حال نوشیدن دوغ با بطری، حفاری تو معدن زندگی و آدماش، افتاده تو ساحل خلیج، زیر لپ‌تاپ در حال مستند دیدن و دائما در حال شنیدن موسیقی میشه پیدام کرد.

نوشته‌ها  (5 نوشته)