همه متفاوت، همه خویشاوند | برادران امیدوار

حدود هفتاد سال پیش برادران امیدوار با دو موتور سیکلتِ خود از تهران راهی سفر به دور دنیا شدند.

امیر
امیر
همه متفاوت، همه خویشاوند | برادران امیدوار

حدود هفتاد سال پیش برادران امیدوار با دو موتور سیکلتِ خود از تهران راهی سفر به دور دنیا شدند. سفری که از سرزمین‌های شرقی شروع شد و پس از اوقیانوسیه، قطب‌ شمال، آمریکا و اروپا بعد از هفت سال به ایران بازگشتند. آن‌ها پس از توقفی کوتاه، این‌بار به مدت سه سال با خودرویی سرزمین آفریقا را درنوردیدند.

برادران امیدوار در سخت ترین شرایط قدم نهادند، با بومی‌ترین انسان‌‌ها زندگی کردند و مقامات بسیاری از کشورها را دیدند. آن‌ها در صدها نقطۀ جهان نمایشگاه فرهنگی و تاریخی از ایران برقرار کردند و فرای همۀ دستاورد‌های علمی سفرشان، گنجینه‌ای ارزشمند از آداب و رسوم مردمان متفاوت جمع و ارائه کردند. بهترین ابزار برای تحکیم شعارشان یعنی: همه متفاوت، همه خویشاوند.

تصاویری که می‌بینید بخشی از مستندهایشان است که در کنار موزه‌ و کتاب سفرنامه‌شان از میراث ارزندۀ این دو برادر است. عیسی دوباره به آفریقا سفر کرد و پس از آن در ایران راه خود را ادامه داد و عبدالله به آمریکای جنوبی رفت و به سفر و فیلم‌سازی در آن‌جا پرداخت و متاسفانه مدتی پیش دنیا را ترک کرد.

ما دو برادر بودیم، دو برادر با روحی پرشور و امیدوار و با اراده‌های استوار و تزلزل‌ناپذیر! در آن هنگام که نخستین گام را به سوی سرزمین‌های دور و ناشناخته برمی‌داشتیم، به خوبی می‌دانستیم در آن راه همه‌چیز هست، سختی هست، مشکلات هست، درد و ناراحتی و غم و اندوه هست، عذاب و شکنجه و حتی مرگ هم هست، اما این دانسته‌ها به هیچ‌وجه نمی‌توانستند روح جوان، شادمانه و مصمم ما را در هم بکوبند. چون ما پل‌های پشت سرمان را به تمامی ویران کرده بودیم و حالا دیگر فقط به آینده می‌اندیشیدیم.