موسیقی استفاده شده در پادکست آن

موسیقی‌ انتخاب شده توسط اوسی برای سری مردگان حرف نمی‌زنند پادکست آن.

امیر
امیر

«پادکست آن» جایی برای شنیدن حقیقت است. حقیقتی که الزاما با واقعیت همراه نیست. در «آن» داستان‌ انسان‌ها را از زبان خودشان می‌شنویم. در هر قسمت پادکست، داستان واقعی یک آدم را تعریف می‌کنیم و سعی داریم که خودمون رو جای آن شخصیت قرار بدیم.

در این سری سه قسمتی داستان واقعیِ نیک که با سر هم کردن داستان به قتل و تجاوز متهم می‌شود را می‌شنویم.

اپیزود 15 -مردگان حرف نمی‌زنند (1)

پلی‌لیست اسپاتیفای

اپیزود 16 – مردگان حرف نمی‌زنند (2)

پلی‌لیست اسپاتیفای

اپیزود 17 – مردگان حرف نمی‌زنند (3)

پلی‌لیست اسپاتیفای

اپیزود 18 – غرق در رودخانۀ بی‌آب (1)

پلی‌لیست اسپاتیفای

اپیزود 19 – غرق در رودخانۀ بی‌آب (2)

پلی‌لیست اسپاتیفای

اپیزود 20 – غرق در رودخانۀ بی‌آب (3)

پلی‌لیست اسپاتیفای

در ادامه بخوانید