مصاحبه کادانس با مسعود فیاض‌ زاده

کادانس
کادانس
مسعود فیاض زاده ماینس وان هادی پاکزاد

مسعود فیاض‌ زاده یکی از فعال‌ترین موزیسین‌های جریان فرعی مشهد است که در این گفت‌وگو سعی کردیم تمام ابعاد فعالیت‌اش را مرور کنیم. بخش دوم مصاحبه هفته آینده منتشر می‌شود.
در بخش اول این گفت‌وگو فیاض‌زاده از روند فعالیت‌اش، گروه هومر، رسپینا، همکاری با محسن نامجو، نوید اربابیان، علی باغفر، گروه ماد، عبدی بهروانفر، هادی پاکزاد و تشکیل گروه ماینس‌وان می‌گوید.

در ادامه بخوانید