بیخ درگاه
بیخ درگاه

در مورد هنرمند

کارگاه بیخ‌ درگاه، دست‌سازه‌هایی برگرفته از خیمه‌شب‌بازی، نقوش کهن و آیین‌ها را تولید می‌کند. این کارگاه، از سال ۹۹ در روستایی در کویر مرکزی ایران شکل گرفته و چند نفر از بچه‌های روستای ایراج هم در این کارگاه همکاری می‌کنند.

x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید