موسیقی بندرعباس  (6 نوشته)
آیین تماشا – بندرعباس
آیین تماشا – بندرعباس
سامان کرم پور 4 شهریور 1395
حمید ملاحسینی آیین تماشا را با عناوين اَرتا جنوب و اَشوجنوب كه معرف راستي و درستي است در بندرعباس و گاهي در جزاير هرمزگان اجرا مي كند.
بیشتر بخوانید >