سنج و دمام  (1 نوشته)
شهر و آیین مذهبی – بوشهر
شهر و آیین مذهبی – بوشهر
مجله فرهنگی اورسی 20 آبان 1394
سنج و دمام زنى آيين مذهبي مرسوم جنوب ايران است كه حین نواختنش حال فرد شنونده تغییر می کند و احساس می کند می تواند به تنهایی با هر نوع جور و ستمی مبارزه کند.
بیشتر بخوانید >