زمان  (1 نوشته)
استبداد ساعت‌ها
استبداد ساعت‌ها
سینا 4 آبان 1402
در سکوت می‌ایستند . اندازه‌گیری چیزی را به تماشا می‌نشینند که نباید اندازه‌اش گرفت. آنها باید گذرِ دقیقِ دقیقه‌ها را به تماشا بنشینند.
بیشتر بخوانید >