همه‌چیز ارتعاش است
همه‌چیز ارتعاش است
اپیزود 22

تمام هستی در حال ارتعاش است و هر چیزی که حرکت داشته باشد، صدا تولید می‌کند. در این قسمت کمی در مورد صوت، ارتعاش و موسیقی جستجو کرده‌ایم.

حامی این اپیزود
فروشگاه اورسی ؛  از دل تجربه‌های زیسته
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید