فرهنگ ایران، وطن من است
فرهنگ ایران، وطن من است
اپیزود 25

شاهرخ مسکوب عاشق زبان فارسی بود. «ایرانی بودن با همه مصیبت‌ها به زبان فارسی‌اش می‌ارزد. من در یادداشت‌هایم آرزوی زبانی را می‌کنم که وقتی از کوه صحبت می‌کند به سختی کوه باشد و وقتی از جان یا روح... از سبکی به دست نتواند آمد.» در این قسمت سراغ زبان و فرهنگ ایران رفتیم.

x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید