زنده بودن، مبارزه است
زنده بودن، مبارزه است
اپیزود 24

آدری لُرد در کتاب «یک انفجار نور» اینطور نوشته که مراقبت از خود به معنای لذت‌جویی و خودخواهی نیست، بلکه به معنای حفظ جان خودمان و نوعی مبارزۀ سیاسی‌ست. در این قسمت پادکست سراغ موضوع خود-مراقبتی و مفاهیمی مرتبط رفته‌ایم.

حامی این اپیزود
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید