تلاش نکن
تلاش نکن
اپیزود 23

در غرب وقتی مفهوم بی‌فعلی رو بررسی می‌کنیم و نظریات متفکرهایی مثل ویکتور فرانکل، فروید و راسل رو می‌خونیم، انگار به انسان معاصر تلنگر می‌زنند تا کمی از سرعت زندگی‌ا‌ش کم کند. اما در آموزه‌های شرق داستان کمی تفاوت دارد. در قسمت بیست‌وسوم سعی کردیم به موضوع بی‌فعلی از دیدگاه فلسفۀ شرق بپردازیم.

حامی این اپیزود
ایرانیکارت ؛  پیشگام در نقد کردن درآمد ارزی و پرداخت‌ های ارزی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید