انیمۀ ژاپن

انیمۀ ژاپن

شماره 1 زمستان 1399
شمارۀ اول دفترچه با موضوع انیمۀ ژاپن، اسفندماه 99 منتشر شد. این نشریه به صورت دیجیتال و تعدادی محدود نسخۀ چاپی منتشر شد و در آن سعی کردیم شیرجه‌ای کوتاه در جهانِ بی‌انتهای انیمه و فرهنگ ژاپن بزنیم.

شمارۀ اول دفترچۀ «اورسی» با موضوع انیمۀ ژاپن شروع شد و سعی کرده‌ایم شیرجه‌ای کوتاه در جهانِ بی‌انتهای انیمه بزنیم. فرهنگ ژاپن پر از پیچیدگی و گاه تناقض‌های متعدد است و مسائلی منطقی که در ذهن ما تعریف شده، شاید در چهارچوب ذهنیِ فردی ژاپنی جوری دیگر شکل گرفته باشد. مطالبی که در این دفترچه آمده هم از این قاعده مستثنی نیست و از فیلتر ذهنی نگارندۀ آن عبور کرده است و ممکن است با حقایق عینی فرهنگ ژاپن فاصله داشته باشد.

آنچه در این شماره می‌خوانید

پیشگفتار

کودکِ درونِ ما یک «اوتاکو»ست.

آکیهابارا، معبد انیمه

آکیهابارا محله‌ای در توکیو و آرمان‌شهری رؤیایی برای طرفداران انیمه‌ست.

تولد انیمه

مروری کوتاه بر چگونگی تولد انیمه در ژاپن

صنعت انیمۀ ژاپن، نیمۀ تاریک

سالانه 19 میلیارد دلار سودآوری انیمه، و هنرمندانِ انیماتور محتاجِ نانِ شب

انیمه، انیما، انیمیزم

سوژۀ محوری این مقاله، هایائو میازاکی و سرشتِ جان‌بخشی‌ها و نقش‌درمان‌گری‌های آثار مشهورش است.

سفری کوتاه به جهانِ دریاها

با یادداشتی کوتاه در مورد دو انیمۀ پونیو و بچه‌های دریا

عاقل‌ترین دیوانه در پادشاهی رؤیاها

سینا در این مقاله سراغ توشیو سوزوکی رفته، فردی تاثیرگذار در استودیو جیبوری که کمتر نامش را شنیده‌ایم.

تنبلِ غول‌تشن، دربارۀ ایسائو تاکاهاتا

اگر تاکاهاتا نبود چیزی به اسم استودیو جیبوری شکل نمی‌گرفت. شخصیتی که زیر سایۀ شهرتِ میازاکی قرار گرفته.

شهر اشباح، هایائو میازاکی

چیهیروی ده ساله، بدون خواستۀ خود پا به دنیایی می‌گذارد که در آن باید در مواجهه با خطر تصمیم‌هایی جسورانه بگیرد.

آهسته بال بزنید، طبیعت عصبانی و خشمگین است.

بررسی تاثیر طبیعت در آثار میازاکی

به نینجو برمی‌گردم

بررسی حضور و نقش زنان در انیمه‌های میازاکی

سایۀ سنگین انیمۀ ژاپن بر هالیوود

بررسی چند فیلم هالیوودی که مستقیم یا غیرمستقیم از انیمه‌های ژاپنی تاثیر گرفته‌اند.

نگاهی به تاریخچه و تحول موسیقی انیمه

موسیقیِ انیمه به حدی از استقلال رسیده که به عنوان بخشی مجزا از المان‌های انیمۀ ژاپنی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شانزده نغمه از دَه انیمه

لیست پخش موسیقی از انیمه‌ها، به انتخاب اورسی

Moe، عشاق جهان دوبعدی

داستان عشق آتشین اوتاکوها به دختران دوبعدی

مشخصات دفترچه
صاحب امتیاز مجلۀ فرهنگی - هنری اورسی
سردبیر سامان کرم‌پور
مشاور سردبیر نسیم پوربریمی
معاون سردبیر سینا چراغی
منمن نوید عطروش
طراحی گرافیک استودیو مزین/ سعید مزینانی، هومن علیزاده
نشر دیجیتال لونو
صحافی استودیو نارنج

همراهان ما در این شماره