یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰

آرشیو ماهانه: مهر ۱۴۰۰

سکوت درون | قسمت چهاردهم پادکست اورسی

دنیای مدرن با آرامش رابطۀ خوبی ندارد و دامنۀ سکوتی که تجربه می‌کنیم مدام در حال تنگ‌تر شدن‌ست. در قسمت چهاردهم پادکست اورسی سراغ موضوع سکوت رفته‌ایم. حامی پادکست: خنیاگر، رسانۀ یادگیری موسیقی لینک حمایت از داخل ایران | لینک حمایت خارج از کشور محتوای استفاده‌شده در قسمت چهاردهم: ۰۰:۰۰ – ۰۰:۲۸ | …

ادامه مطلب »

نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکس

جدال نظم و عصیان | نگاهی به فیلم آنت، ساخته لئوس کاراکسمحمدعلی افتخاری شرح دگرگونی وضعیت شخصیت ها در فیلم آنت (+) وابسته به پذیرش یک روایت ساده بر مبنای آشفتگی های نظری در باب ادراک آدمی از مرزهای باریک و متغیر دانش ذهنی در دورانی است که گام های …

ادامه مطلب »