امید جان جهان است | قسمت سیزدهم پادکست اورسی

سامان
سامان
پادکست اورسی قسمت سیزدهم امید جان جهان است ساداکو ساساکی - سردبیر سامان کرمپور

این روزها که غلظت اخبار و اتفاق‌های ناگوار از شرایط عادی خیلی بیشتر شده، احساس یأس بیشتر از همیشه خودنمایی می‌کند و برای اکثرمان، حس امید کمرنگ‌تر از گذشته شده. قسمت سیزدهم پادکست اورسی، نتیجۀ کنجکاوی ما راجع به این دو سئوال است که امید چیست و چه کارکردی دارد.

حامی پادکست: خنیاگر | دورۀ آموزشی آنلاین گیتار بیس دارا دارایی

لینک حمایت از داخل ایران | لینک حمایت خارج از کشور

محتوای استفاده شده در قسمت سیزدهم:

در ادامه بخوانید