قسمت یازدهم پادکست اورسی | دم را دریاب

سامان
سامان
قسمت یازدهم پادکست اورسی - دم را دریاب

پیشینۀ فلسفۀ دم غنیمت‌شماری برمی‌گردد به شعری لاتین نوشتۀ هوراس با این مضمون که دم را دریاب چون هیچ‌کس فردایی را تضمین نکرده است. خیام هم اعتقاد دارد ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نه آغازی دارد و نه پایانی. آنچه می‌بینیم موقعیت‌هایی‌ست که جنون‌آمیز تکرار می‌شوند و زمان را می‌سازند و در لحظۀ حال بودن به خروج از این تسلسل کمک خواهد کرد.

حامی این قسمت: خنیاگر، رسانۀ یادگیری موسیقی

موسیقی و محتوای استفاده شده در قسمت یازدهم | دم را دریاب

100:0 تا 100:4 – دیدگاه داریوش شایگان در مورد خیام

00:04 تا 3:04 – خیام‌خوانی گروه لیان

3:51 تا 7 –  Ivor Goldberg – Al Khayam (Syria)

4:08 تا 4:40 – صحبت‌های آلن واتس (ترجمۀ جواد قاسمی)

7 تا 8:50 – Rui Massena – Valsa

7:10 تا 8:37 – بخشی از کتاب نیلوفر و مرداب – نیچ هات هان (خوانشِ ساغر نظری)

8:50 تا 12:12 – صحبت‌های سروش دباغ در برنامۀ پرگار

10 تا 12:30 – بخشی از فیلم زوربای یونانی و موسیقی متن فیلم ساختۀ میکیس تئودوراکیس

12:30 – مسعود شعاری – قطعۀ Beyond the words

14 تا 16 – صحبت‌های اکهارت تُل (ترجمۀ پاپیروس و خوانش حسین کرمی)

16:30 تا 20:45 – فستیوال فاس، بزرگداشت خیام (2012) در مراکش

عکس کاور از: Daniel Johnson

در ادامه بخوانید