دوئوی 9T Antiope -سارا بیگدلی شاملو و نیما عقیانی

مجله فرهنگی اورسی
رویداد هنری صت 9T Antiope سارا بیگدلی شاملو  و نیما عقیانی

[author title=”” image=”http://”]دوئوی 9T Antiope ، متشکل از “سارا بیگدلی شاملو” و “نیما عقیانی” در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت و نخستین آلبومشان در دسامبر 2015 با عنوان Syzygys منتشر شد. از این گروه تا کنون دو آلبوم و چهار سینگل و یک EP منتشر شده است.[/author]
تمرکز اصلی این گروه بر موسیقی تجربی، با استفاده از اصوات آکوستیک و الکترونیک و همچنین متن و کلام است که به منظور شرح دادن پاره‌هایی کوچک و یا چشم‌اندازهایی عظیم از جهان‌های پرهرج ومرج ساکنین آنها، تلفیق می‌شوند. از اجراهای زنده ی این گروه می توان به Fuchsbau 2017، CTM 2017 و MUTEK 2018 اشاره کرد. Nocebo بخش دوم از سه گانه ی “Isthmus:Nocebo:Placebo” است که -به طور خلاصه- سعی در تلفیق اصوات جمع آوری شده از زمان ها و مکان های مختلف و به‌وجود آوردن دنیاهایی جدید دارد تا در نهایت امکان جایگزینی این دنیاها با دنیاهای حاضر را بررسی کند. Nocebo قصه‌ی موجوداتی را بازگو کند که از زمان و مکانشان دست کشید ه‌اند و در یک کُمای خودخواسته فرو رفته‌اند.
رویداد هنری صت 9T Antiope سارا بیگدلی شاملو و نیما عقیانی
Biography
The ” 9T Antiope ” duo band consists of Iranian musicians “Nima Aghiani” and “Sara Bigdeli Shamloo”.
Working since 2014, their debut album “Syzygys” was released in December 2015. They have released two
albums, one EP and 4 singles ever since.
 
“Lemniscate” single – Various Artists by Eilean Records – France, December 2017
“Seagulls Feast” single – self released – August 2017
“Isthmus” – Eilean Records – France, March 2017
“Of Murk and Shallow Water” EP – self released – January 2017
“Brobdingnagian” (Tiny Portraits) – Flaming Pines – United Kingdom / Australia, 2016
“Venator” (“Absence” compilation) by Flaming Pines – United Kingdom / Australia, 2016
“Syzygys” – Unperceived Records – Germany, December 2015
 
The duo also works in the different theatre, film and performance projects as well, for which they do sound design and composition. The main focus of the band is on experimental music, using layers of acoustic instruments, electronics and combining them with vocals and lyrics, in order to narrate tiny bits or huge landscapes of the chaotic worlds they vision, along with their inhabitants.

[button color=”red” size=”small” link=”http://soundcloud.com/9tantiope” icon=”” target=”false”]Soundcloud[/button]

 

در ادامه بخوانید