گیتاریست  (1 نوشته)
Estas Tonne نهایت احساس
Estas Tonne نهایت احساس
مجله فرهنگی اورسی 18 بهمن 1394
تکنوازی گیتار Estas TOnne استاس تون گیتاریست و نغمه سرای اهل اوکراین تا کنون به سراسر دنیا سفر کرده است. او خود را اهل هیچ کجا نمی داند و...
بیشتر بخوانید >