گروه موسیقی شورا  (1 نوشته)
کنسرت گروه موسیقی شورا
کنسرت گروه موسیقی شورا
سامان کرم پور 27 آذر 1394
گروه موسیقی شورا ٣٠ آذر و ١ دى در فرهنگسراى نياوران اجرا داره،كنسرتی با ساز بندى ايرانى. اما قطعاتی که در این اجرا شنیده می‌شه کمی با فضای رایج تفاوت داره.
بیشتر بخوانید >