اصغر فرهادی  (1 نوشته)
فروشنده اصغر فرهادی
فروشنده اصغر فرهادی
سامان 14 شهریور 1395
فیلم فروشنده اصغر فرهادی ، داستان زوجی را روایت می‌کند که زندگی آرامی را سپری می‌نمایند تا زمانی که یک اتفاق روند زندگی‌ آنها را دگرگون می‌کند
بیشتر بخوانید >