ادبیات
هانس کریستین اندرسن
هانس کریستین اندرسن
تاقبل از هانس کریستین اندرسن ادبیات کودک عمدتا جنبه آموزشی داشت که بیشتر به اخلاقیات به صورت جدی می پرداخت ، اما آندرسن تخیل و تصور را وارد ادبیات کودک کرد.
بیشتر بخوانید
x منو ورود / ثبت‌نام