آلفونسو کوآرون  (1 نوشته)
موسیقی فیلم Gravity (جاذبه)
موسیقی فیلم Gravity (جاذبه)
نسیم پوربریمی 28 آبان 1394
اگه فیلمی قرار باشد که ارزش تکنیک سه بعدی در سینما رو نشان بدهد بدون شک یکی از اونها Gravity یا جاذبه ساخته ی آلفونسو کوآرون کارگردان مکزیکی سینماست.
بیشتر بخوانید >