نوشتن
نوشتن
اپیزود 18

نیاز نیست حتماً شغل‌ ما نویسندگی باشه تا شروع کنیم به نوشتن. این ابزار شبیه به مته‌ای‌ست که با اون می‌تونیم از سطح به درون نفوذ کنیم. در این قسمت سراغ جنبه‌هایی از نوشتن رفتیم.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
اینورس ؛  مدرسه تخصصی هنر و دیزاین
پاورقی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید