فقط تنهایی ست
فقط تنهایی ست
اپیزود 1

منظور از تنهایی اغلب اوقات حالتِ حسی ناخوشایندی‌ست، اما خلوت حالتِ حسی دلپذیری‌ست. فرصتی برای آدم که به درون خودش رجوع کند.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
پاورقی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید