سکوت درون
سکوت درون
اپیزود 14

دنیای مدرن با آرامش رابطۀ خوبی ندارد و دامنۀ سکوتی که تجربه می‌کنیم مدام در حال تنگ‌تر شدن‌ست. در قسمت چهاردهم پادکست اورسی سراغ موضوع سکوت رفته‌ایم.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
خنیاگر ؛  رسانۀ آموزش آنلاین موسیقی
حمایت از داخل ایران < حمایت از خارج کشور <
پاورقی
x

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید

x منو ورود / ثبت‌نام