سفر
سفر
اپیزود 15

این قسمت ویژه‌نامه‌ای برای دفترچۀ اورسی‌ست. نشریه چند روز قبل از انتشار پادکست منتشر شده و مثل پادکست حول موضوع سفر است.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
حمایت از داخل ایران < حمایت از خارج کشور <
پاورقی
x

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید

x منو ورود / ثبت‌نام