سفر
سفر
اپیزود 15

این قسمت ویژه‌نامه‌ای برای دفترچۀ اورسی‌ست. نشریه چند روز قبل از انتشار پادکست منتشر شده و مثل پادکست حول موضوع سفر است.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
پاورقی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید