دربارۀ نگریستن
دربارۀ نگریستن
اپیزود 21

در این قسمت از پادکست سراغ موضوع دیدن و نظاره‌گری رفتیم.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید