Podcasts  (22 نوشته)
اعتدال بهاری
اعتدال بهاری
Lord Samouk 12 فروردین 1401
اعتدال بهاری | در خیلی از فرهنگ‌ها مردم اعتقاد دارند در زمستان دنیا به دوران آشوب برمی‌گرده و بهار نمایندۀ آفرینش دوبارۀ جهان از دل این آشوبه.
بیشتر بخوانید >
نوشتن
نوشتن
Lord Samouk 5 اسفند 1400
در قسمت هجدهم پادکست اورسی سراغ جنبه‌هایی از نوشتن رفتیم. نیاز نیست حتماً شغل‌ ما نویسندگی باشه تا شروع کنیم به نوشتن.
بیشتر بخوانید >