حافظت از بناهای تاریخی اوکراین با کیسه‌های شن

آن مجسمه‌ها آنجا ایستاده‌اند تا بگویند: مردم اوکراین وجود دارند، یک زبان وجود دارد

مجله فرهنگی اورسی
مجله فرهنگی اورسی
حفظ آثار و بناهای تاریخی اوکراین با کیسه شن

در اوکراین از بناهای تاریخی با انبوه کیسه‌های شن محافظت می‌شود.

گزارش روبرتو ساویانو – ترجمۀ مسیح کریمی

وقتی خانه‌ها و بیمارستان‌ها سقوط می‌کنند، هزاران نفر می‌میرند، نگرانی در مورد مجسمه‌ها، انبوه سنگ یا فلز، احمقانه به نظر می‌رسد. با این حال اصلاً اینطور نیست. در واقع مسجمه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظۀ جمعی هستند. اجازۀ تخریب بناهای تاریخی، خسارت بزرگی خواهد بود. این به معنای تسلیم شدن در برابر از دست دادن هویت خود است، یکی از عناصری که زمینه‌سازی این درگیری است که می‌خواهد آن را به عنوان “جنگ داخلی در بین مردم روسیه” به نمایش بگذارد.

آن مجسمه‌ها آنجا ایستاده‌اند تا بگویند: مردم اوکراین وجود دارند، یک زبان وجود دارد، یک تاریخ وجود دارد و مردم می‌خواهند آن را حفظ کنند. حفاظت از آن‌ها به معنای پاسخ دادن به پوتین است که مردم اوکراین به خوبی می‌دانند او کیست و به کجا می‌خواهد برود.

در میان عکس‌ها، مجسمۀ دانته آلیگیری هم دیده می‌شود. او مرجع نسلی از نویسندگان اوکراینی بود که در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از شعرهایش الهام گرفتند تا میل به آزادی را میان مردم اوکراین القا کنند.

مجسمۀ دانته آلیگیری – شاعر اهل ایتالیا
در ادامه بخوانید