مستند پنج دوربین شکسته | داستان مقاومت اهالی روستای بلعین

سامان کرم پور
سامان کرم پور
مستند پنج دوربین شکسته روستای بلعین فلسطین کرانه باختری

در مستند پنج دوربین شکسته (Five Broken Cameras)، عماد برنات که در روستای بلعین در کرانۀ غربی فلسطین زندگی می‌کند، پنج داستان را روایت می‌کند. برنات برای ساخت فیلم مستند فیلم‌برداری نمی‌کند، بلکه می‌خواهد حوادث را ثبت کند تا در ذهنش باقی بماند. اما دوربین به او قدرتی می‌دهد که حوادث در ذهن ما هم شکل بگیرند و باقی بمانند. هر کدام از دوربین‌ها روایتگرِ قصه‌ای از اهالی روستای بلعین هستند و چشم ما می‌شوند برای دیدن مقاومت مردم روستا و رنج‌‌ها و امیدشان به تغییر را به تصویر می‌کشد.

در ادامه بخوانید