قسمت هفتم پادکست اورسی | دَم بدونِ بازدم

سامان کرم پور
قسمت هفتم پادکست اورسی دم بدون بازدم

قسمت هفتم پادکست اورسی چند روایت از هنرمدانی‌ست که به شیوه‌ای با مرگ مواجه شده‌اند.
فایل شنیدن این اپیزود بر روی پلتفرم های مختلف در دسترس است.

موسیقی و محتوای استفاده شده در این قسمت

در ادامه بخوانید