قسمت اول پادکست آبی | انتهای بهار شیراز

مجله فرهنگی اورسی
پادکست آبی انتهای بهار شیراز

بهار اگر جایگاهی داشته باشه، در شیرازه. میونِ سپیدارهای سپرده‌شده به باد و بویِ خواب‌آلود عصرها. شبیهِ خواب‌های گرم و عمیق. بهارِ شیراز، مثلِ هیچ جای دیگه‌ای نیست. شاید شبیه داستان‌های ابوتراب خسروی باشه: “در شیراز بوی گل نیست، معدل، بوی گل و آب و خاک است”.
به اولین پادکست آبی گوش می‌دین: «انتهای بهار شیراز»

قسمت اول پادکستِ مرکز فرهنگی «آبی» با همکاری «اورسی» ساخته شده. از شیراز، شهری که به‌قول محمد بهمن‌بیگی: “آب و هوایش گردو و لیمو را کنار هم می‌نشاند”.

نقاشی استفاده شده برای کاور آرت، اثرِ امید بازماندگان

در ادامه بخوانید