شیخ لو | غولِ موسیقی غرب آفریقا

سامان کرم پور
سامان کرم پور
موسیقی جهان شیخ لو موسیقی سنگال

اولین مواجهه با «شیخ لو» (+) معطوف به ظاهرش می‌شود، مرد مُسنی که عینک رِی‌بَن به چشم می‌زند، موهایش را بافته و لباس‌های رنگارنگ به تن دارد و همیشه گردن‌بندی از عکس مرادش را به گردن انداخته. اما موسیقیِ «شیخ لو» هم مثل ظاهرش، منحصربه‌فرد و متمایز است. موسیقی او عصارۀ روح آفریقا را در خود دارد ولی محدود به کشورش سِنگال نمی‌شود و ریشه در سبک‌های مختلفی پیدا می‌کند. او موزیک و زندگی خود را وقف یک چیز کرده‌است.
Cheikh Lo مسلمان است و از طریقتِ مریدیه پیروی می‌کند. یکی از شاخه‌های تصوف که قرن نوزدهم توسط «ابراهیم فال» در سِنِگال و گامبیا شکل گرفته. جدا از اعتقادات و آیین‌های «مریدیه»، این فرقه توانست تبدیل به جنبشی شود که اهالی غرب آفریقا را متحد کند تا علیه استثمار فرانسه مبارزه کنند.
سال ۲۰۱۵ «شیخ لو» جایزه بهترین هنرمند woomex را برنده شد و هیئت داوران در موردش این‌طور نوشتند: آلبوم «معشوقه‌ای در سنگال» مورد تحسین هواداران موسیقی و موسیقیدان‌ها در سطح جهان قرار گرفت. شکی وجود ندارد که «شیخ لو» یکی از غول‌های موسیقی غربِ آفریقا است.

در ادامه بخوانید