انیمیشن یال و کوپال | ساختۀ شیوا صادق اسدی

اکبر
اکبر
انیمیشن یال و کوپال شیوا صادق اسدی

در وصف انيميشن « یال و کوپال » به كارگردانى شيوا صادق‌اسدى چه می‌توان گفت جز مدح و تمجيد از آن. Maned & macho اثرى‌ست بى‌كلام كه جانِ كلام است بر تاريخ سركوب و سياهى. نمايشى‌ست از تحمل رنج و اندوهى كه از آنِ زنان نيست و بارى‌ست نهاده شده بر دوش‌شان، در فرهنگى جنسيت‌زده. در چنين جامعۀ مرد برتر پندارى كه شيوا صادق اسدى به درستى به تصوير كشيده است؛ می‌آويزند بر گردن دختران زنجيرِ حقارتى مُزين‌شده را بى‌آنكه خودشان بخواهند آن را، در اين فضا زنان عليه زنان مى‌شورند و مى‌آرايند خود را آن‌گونه كه مردان مى‌خواهند، نه آن‌چنان خودخواسته كه لذتى در خود و براى خود ايجاد كنند، ميل و لذت آنان ميل و لذتِ ديگرىِ بزرگ است. هر آنچه هست (آزادى/قدرت) در اختيار پدر و جانشينِ فالوسِ اوست! احساس و اميالى غير از ميل امرِ نمادين، مخفى و سركوب خواهد شد تا زمان بروز و لحظه‌اى كه سر باز كند آن زخمِ تاريخى توسط دخترانى تحقير شده و به پستو رانده شده . فضاىِ روايىِ انتخاب‌شده توسط كارگردانِ اثر، تداعى كننده‌اى بود از سه‌گانۀ روستايى (عروسى خون / يرما / خانه برناردا آلبا) اثر فدریکو گارسیا لورکا نويسنده و شاعر اسپانيايى.

Maned & Macho from Shiva Sadeghasadi on Vimeo.

انیمیشن یال و کوپال | شیوا صادق اسدی
در ادامه بخوانید