آلن واتس | فیلسوف ، رهبر معنوی یا جوکر!

مجله فرهنگی اورسی
آلن واتس آیین ذن alan watts

بسیاری آشناییِ «ذهنِ غربی» معاصر با ذن-بودیسم را مدیون شعبدۀ سخنوری فیلسوفانی مانند آلن واتس (+) می‌دانند که توانست خِرَدِ موشکاف و محاسبه‌گر غرب را با باطن رندانه و شهودی و «شرقی» مکتب “ذن” آشتی دهد. فارغ از تمام بیوگرافی‌ها و داستان پر فراز و نشیب سلوکِ او، در خلوتی دوستانه با رابرت آنتون ویلسون (صوفی/آنارشیست پرجنجال ایرلندی الاصل)، آلن واتس خود را نه فیلسوف، نه نویسنده، نه گورو و رهبر معنوی و معلم و سخنران و عارف و حکیم، بلکه تنها یک entertainer می‌داند که صرفاً به مردم و مخاطبانش از حقیقتِ وجود «نمایش»ـی کیهانی که از آن غافلند خبر می‌داد؛ چگونه؟ با در هم ریختنِ «پرده»ی نمایش!.

چنانچه با *ذن* و متون و تاریخچۀ آن غریبه‌اید، آلن واتس در صفحۀ نخست و پیش از آغاز متن دیباچۀ کتاب مشهور خود «طریقت ذن» که این اثر مکتوب را به سه کودک خردسال خود تقدیم می‌کند، در سه جملۀ کوتاه، آنچه باید و «کافی‌ست» بدانید را برملا می‌کند؛ و چنین می‌نویسد:

تقدیم به تیا، مارک و ریچارد

که بهتر از هر آنکه باید، این کتاب را خواهند فهمید،

چرا که قادر به خواندنش نیستند.

ترجمه و زیرنویس ویدیو و متن : جواد قاسمی

در ادامه بخوانید