انیمیشن Fisher | ساختۀ Yoram Benz

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن fisher کارگردان yoram benz

این خانه نيست كه ماهى را فرا مى‌خواند، بلکه گفتمانى‌ست بالا دست كه او را به واسطۀ وجه افتراقش به سوى خانه مى‌راند و طرد مى‌كُنَدش. انیمیشن Fisher ساختۀ Yoram Benz (+) در دستگاه ايدئولوژيكى زاده شده كه مجاورت را برنمى‌تابد و دانسته يا ندانسته، هنرى بى‌عيب و نقص را در خدمت به آن دستگاه ارائه مى‌دهد. انيميشن Fisher را از منظر ژوليا كريستوا مورد نقد قرار داده‌ايم و به ذكر جمله‌اى كوتاه از او بسنده خواهيم كرد “جامعه غرب دموكراتیک نيست، صداى غريبه در آن شنيده نمی‌شود، تكثرى درونى در آن وجود دارد ولى تنوع در آن وجود ندارد”

انیمیشن fisher کارگردان yoram benz
در ادامه بخوانید