تریو تقسیم | ملودی‌هایی امروزی از موسیقی کلاسیک ترکیه

سامان کرم پور
سامان کرم پور
taksim trio تریو تقسیم موسیقی ترکیه

ترکیه نقطۀ اتصال شرق و غرب است و میدان تقسیمِ استانبول را می‌توان نمود فرهنگی این ویژگی دانست. شاید انتخاب اسمِ تریو تقسیم (+) هم از همین خصوصیت بیاید. تریو تقسیم طیِ چند سال ‌فعالیت خود، به‌یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های موسیقی ترکیه در سطح جهانی تبدیل شده. این تریو، در موسیقی‌اش با حفظ اصالت و رجوع به ریشه‌ها از تمام وجوه‌تمایز یک گروه معاصرِ موفق برخوردار است. اعضای تریو تقسیم ، هوسنو شان اِندریجی نوازنده کلارینت، آیتاچ دوغان نوازنده قانون و اسماعیل تونچبیلک نوازنده باغلاما دی‌ماهِ سال گذشته به تهران هم آمدند و در سالن برج میلاد به اجرا پرداختند. تا الان دو آلبومِ سازی از تریو تقسیم منتشر شده که همنشینی نغمۀ سازهای سه عضو آن، شنونده را با موسیقیِ خاورمیانۀ امروز آشنا می‌کند.

taksim trio تریو تقسیم موسیقی ترکیه
در ادامه بخوانید