انیمیشن Benigni | وضعيت نفسانىِ «خوش‌خیم»

اکبر
اکبر
انیمشن benigni

انیمیشن Benigni دارويى‌ست شفابخش و قابل تجويز براى زمان‌هايى كه در چنگ روزمرگى و احساس جدا افتادگى و تنهايى گرفتار شده‌ايم. روزها و شب‌هايى كه قرار گرفتن در حالت نفسانى “كودک” را فراموش كرده‌ايم و به ياد نمى‌آوريم در آن حالت؛چه چيز در انديشه‌مان مى‌گذشت؟ با خود و جهان چگونه رفتار مى‌كرديم؟ با ديدن قهرمانان و خواندن داستان‌هايشان در خيالمان به كجا پرواز مى‌كرديم؟
انيميشن Benigni قصه زندگى كسالت بار شخصى‌ست گرفتار آمده در چنگ تكرار و فراموشىِ احساس كه با ورود توموری خوش‌خيم در بدنش با تصميمى بالغانه در حالت نفسانى كودک قرار مى‌گيرد. رنگ، نور، طراوت و روح زندگى به خانه او باز می‌گردد. او قهرمان داستان زندگى خود مى‌شود، دم را غنيمت می‌شمارد و خواهانِ شادى و لذت و تجربه احساس‌هاى نابِ كودكانه است. سخن كوتاه كنيم كه هر آنچه گفتنى‌ست حكيم عمر خيام در یک رباعى گفته است؛
“ايام زمانه از كسى دارد ننگ،
كو در غم ايام نشيند دلتنگ،
مى خور تو در آبگينه با ناله چنگ،
زآن پيش كه آبگينه آيد بر سنگ”

در ادامه بخوانید