کاوه مظاهری | فیلم کوتاه روتوش

اکبر ساکی
اکبر ساکی
کاوه مظاهری روتوش kaveh mazaheri retouch

درام یعنی زندگی، با حذف قسمت‌های کسالت بار آن | “آلفرد هیچکاک”
کاوه مظاهری با استفاده از رنگ‌های سرد، نورپردازی مناسب و بازی قابل توجه سونیا سنجری در نقش کاراکتر زنی سرخورده، در جهت ارائه موضوع مورد نظر خود به خوبی حرکت کرده است.
فیلم کوتاه RETOUCH تصویری‌ست از هویت زنانه که به پس پرده و نقاط کور دوربین رانده شده است. نمایشی‌ست از حذف و انکار بدن زن به وسیله‌ی نفس عملِ “روتوش”.
با استفاده از قاب‌هایی که از لحاظ بصری مردان وزن بیشتری نسبت به زنان دارند، کارگردان انزوای زنان را به خوبی به تصویر کشیده است. اما تکرار و تاکید بیش از اندازه به نمایش قسمت‌های کسالت بارِ زندگی، زمانی را برای شخصیت‌پردازیِ مقتول(کاراکتر مرد) باقی نگذاشته است که این مقوله می‌توانست پاسخی در خور برای این حجم از خشم و نفرت در زن باشد و انتخابِ حادثه محرکی باور پذیرتر نیز می‌توانست در روند پیشبرد منطقی قصه موثر باشد.
مساله اصلى ما با رويكردهايى اينچنينى در اين است ؛ آیا زنان برای احقاق حقوق از دست رفته خود باید به مردکشی و مردستیزی دست بزنند؟! این نقد‌ی‌ست پراگماتیسم که به RETOUCH وارد است. آیا ارائه تصویری خشونت بار راه حلی مناسب برای رسیدن به دیالکتیک تعاملی و تعادلی بین زن و مرد در جامعه‌هاى مردسالار است؟
 

[button color=”red” size=”small” link=”https://vimeo.com/337620213″ icon=”” target=”true”]فیلم کوتاه روتوش[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://owrsi.com/author/akbarsaki/” icon=”” target=”true”]انیمیشن و فیلم های کوتاه بیشتر[/button]

در ادامه بخوانید