انیمیشن little Tombstone | خوب بد لاشخور

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن little Tombstone

انیمیشن little Tombstone در ژانرِ وسترن اسپاگتی‌ست با موضوعى ساختار شكنانه. «خوب» ، «بد» در مقابل يكديگر قرار می‌گيرند تقابلى ناآگاهانه در جهت منافع بازيگردانان و حافظان سرمايه‌شان كه Fredric Azais آنها را «لاشخور» و كركس‌صفت نام‌گذارى مى‌كند. در ادامه حكايتى از «رساله دلگشا» و بندى از «فراسوى نیک و بد» را مرور خواهيم كرد؛
صوفی‌یى را گفتند : جبه خويش بفروش، گفت: اگر صياد دام خود فروشد به چه چيز صيد كند ؟ «عبيد زاكانی»
تاكنون قدرتمندترين مردمان همراه قديس را همچون معماىِ چيرگى بر نفس و ترکِ نهايى و ارادىِ نفس نگريسته‌اند و در برابرش سر فرود آورده‌اند. چرا سر فرود مى‌آورند؟ زيرا در وجودِ او، و همچنين در پسِ پرسانه‌ىِ قامتِ شكسته و نزارِ او وجود نيروىِ والاترى را حس می‌كردند كه با چنين چيرگى بر خويش می‌خواهند خويشتن را بيازمايند. در وى قدرتِ اراده‌اى همانندِ قدرتِ خود و شهوتِ فرمانروايىِ خود مى‌ديدند و پاس مى‌داشتند. آنان با پاس داشتنِ قديس چيزى را در خود پاس مى‌داشتند. همچنين، ديدارِ قديس در آنان شكى برمى‌انگيخت. با خود مى‌گفتند و از خود مى‌پرسيدند كه، چنين انكارِ سهمناک، چنين دشمنىِ سهمناک با طبيعت نمى‌بايد بى‌جهت باشد. مى‌بايد دليلى داشته باشد. نكند خطرى بزرگ در پيش است كه زاهد، از بركتِ آنانى كه پنهانى به ديدار و دلدارى‌اش می‌آيد، بهتر از ما از آنها خبر دارد؟ كوتاه كنيم، قدرتمندان زمين دربرابر او ترسى تازه فرا گرفته و وجود قدرتى تازه و دشمنى شگفت و شكست ناخورده را حس مى‌كردند؛ آنچه آنان را به درنگ در برابر زاهد وا مى‌داشت (خواستِ قدرت) بود. «نيچه»
 

[button color=”red” size=”small” link=”https://owrsi.com/author/akbarsaki/” icon=”” target=”true”]فیلم های کوتاه بیشتر[/button]

در ادامه بخوانید