استاپ موشن Enough | تقابل اروس و تاناتوس

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن enough استاپ موشن اروس و تاناتوس

تجربه زيستن تقابلى‌ست بين اروس و تاناتوس .

سايق‌ها به طور كلى نيروها يا محرک‌هاى درونى هستند كه از نهاد سرچشمه مى‌گيرند. Anna Mantzaris با ساخت استاپ موشن Enough در سيزده نماى مجزا سايق پرخاشگرى را به تصوير مى‌كشد. تصويرى از اسطوره تاناتوس و هدف تكانه پرخاشگرى كه ميلى‌ست به خودويرانگرى و يا بازگشت و برگرداندن ارگانيزم به نقطه قبل از آغاز حيات، مرحله غيرارگانیک و مرگ. تاناتوس در افراد مختلف خود را به صورت‌هاى متفاوتى عيان مى‌كند؛ تمسخر، تحقير و لذت بردن از رنج ديگران، قتل، اعمال زور و ديكتاتورى بر ديگران. هر تفكرى كه كلام و رفتار را در ستايش مرگ جارى مى‌كند، جوياى جنگ و نفرت پراكنى‌ست تحت سيطره تکانه پرخاشگرى و در تقابل با تكانه زندگى و اروس خود را قرار داده است. فرويد در كتاب «فراسوى اصل لذت» به سايق پرخاشگرى ارج و اعتبارى مانند سايق اروس و ميل به زندگى مى‌دهد و مرگ را هدف نهايى زندگى مى‌داند. در نماى پايانى Enough نيز از چهار نفر ايستاده در تصوير، دو نفر از آنها دست به خودويرانگرى مى‌زنند. تصويرى از تقابل و قدرت نمايى بين دو اسطوره‌ی [tooltip text=”اروس” gravity=”nw”]اروس : به معنی عشق جنسی، در اسطوره‌های یونان خدای عشق است.[/tooltip] و [tooltip text=”تاناتوس” gravity=”nw”]تاناتوس در اسطوره های یونان، الهه مرگ است.[/tooltip] .
 
فیلم کوتاه و انیمیشن های بیشتر را از لینک زیر ببینید.

[button color=”red” size=”small” link=”https://owrsi.com/author/akbarsaki/” icon=”” target=”true”]فیلم کوتاه[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=23800″ icon=”” target=”true”]در مورد تاناتوس و اروس بیشتر بخوانید[/button]

در ادامه بخوانید