انيميشن Happiness نقدى‌ بر نظام‌های سرمايه‌دارى

اکبر ساکی
اکبر ساکی
انیمیشن happiness نقد بر نظام سرمایه داری

انيميشن Happiness به کارگردانی Steve Cutts نقدى‌ست بر نظام‌های سرمايه‌دارىِ بيمارگونه كه افراد جامعه را با عرضه و فروش كالا بيش از نياز آنها، تحت كنترل خود در مى‌آورند. اين سيستم قبل از ارائه‌ی كالاى توليد شده به بازار، مخاطب خود را كه غالبا از توده و عوامِ جامعه هستند، انتخاب كرده و خوشبختى او را در گرو رسيدن به كالاى عرضه شده‌اش جلوه مى‌دهد. نوع ايجاد احساس نياز به كالاى مربوطه توسط اتاق فكرهاى طبقه‌ی حاكم فرهنگ‌سازى می‌شود و به ابزارهاى در دستِ او يعنى؛ هنرمندان، افرادِ با كاريزماى بالا و رسانه‌هاى جمعى، ابلاغ و توسط آنها به جامعه تزريق مى‌شود. طبقه‌ی حاكم هنر را در اختیار محتوای مورد نظر خود قرار می‌دهد و فرهنگِ توده‌اى مدنظرِ خود را تولید می‌کند و اشاعه مى‌دهد. در نظام سرمايه، هنر پاپ به ديگر هنرها هژمونى و تسلط دارد. ستاره‌سازی و الگو کردن آنها برای مصرفِ بیشتر، نمونه‌ی قابل توجهی در این مقوله است.
نظام و طبقه‌ی مسلط بر جامعه، كالا و محصولِ خاص خود را توليد و نتيجه‌اى متفاوت را رقم می‌زند؛ نظام‌هاى سرمايه‌دارى با ايجاد فرهنگِ توليد و مصرف به بقای خود ادامه مى‌دهند و نظام‌هاى ايدئولوژیک با خلق فرهنگ‌ها و كالاهايى انتزاعى به اهداف خود نزدیک مى‌شوند.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] در نقطه‌ی مقابل انيميشن Happiness فيلم كوتاه Visions of Europe به كارگردانى Bela Tarr نتيجه‌اى كه نظام‌هاى ايدئولوژیکِ ارزشى رقم زده‌اند را به تصوير كشيده است.[/box]

[button color=”red” size=”small” link=”https://owrsi.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1/” icon=”” target=”true”]فیلم کوتاه Visions of Europe[/button]

در ادامه بخوانید