فیلم فورس ماژور – سقوط بهمن بر رابطه

مجله فرهنگی اورسی
فیلم فورس ماژور سینمای سوئد روبن استولند

«فورس ماژور» (Force Majeure+) محصول سال ۲۰۱۴ به کارگردانی روبن استولند سوئدی است. فیلم فورس ماژور متناسب با معنای اسمش با پیشامدی ناگهانی آغاز می‌شود. استولند با قرار دادن شخصیت‌های فیلمش در موقعیت‌هایی پیش‌بینی نشده، آن‌ها را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که انسان‌ها در موقعیت‌های متفاوت شاید رفتارهای متناقضی داشته باشند.
زوج اصلی فیلم، توماس و ایبا برای گذراندن تعطیلات و اسکی به هتلی در فرانسه می‌روند. روز دوم هنگام صرف ناهار با بهمنی که ابتدا کنترل شده به نظر می‌رسد غافلگیر می‌شوند. بهمن نماد مشکلات انباشته شده در زندگی این زوج است. مسائلی که سال‌ها بی‌تفاوت از کنار آن گذشته بودند و یکباره بر سر آن‌ها خراب می‌شود. از اینجا به بعد چالش‌های زناشویی آغاز می‌گردد و مسیرهای متفاوتی برای هرکدام از آن‌ها شکل می‌گیرد و هر کدام‌شان هدف خود را دنبال می‌کنند.
در کنار موضوع اصلی فیلم جریانات فرعی دیگری که در تقابل با سبک زندگی این زوج سنتی است در حال رخ دادن است. سبک اول رها کردن رابطه و وارد شدن به رابطه بعدی صرفا برای فرار از خود و مسئولیت‌پذیری(دوست توماس) و سبک دوم استراحت دادن به یکدیگر حین رابطه مشترک برای خوش‌گذرانی موقتی( دوست ایبا). اما نقطۀ اوج داستان فیلم فورس ماژور و شاهکار فیلم‌ساز در پایان فیلم است. در طول فیلم ایبا به دنبال اعتراف گرفتن از توماس است که موفق به این کار نیز می شود، اما در شرایط مشابه نجات خود را به خانواده‌اش ترجیح می‌دهد.

در ادامه بخوانید