کینگ رام و ایماژ – «دست خودم نیست»

سینا چراغی
سینا چراغی
کینگ رام ایماژ دست خودم نیست

هر قدر هم کابوس‌وار، حتا اگر همه چیز اهمیتش را از دست بدهد و اراده‌ای قوی‌تر، اتفاقاتی خارج از کنترل تو را برایت رقم بزند؛ باز هم باید به زندگی ادامه داد. «دست خودم نیست» نخستین کار منتشرشده از همکاری «کینگ رام» و دوئوی «ایماژ» پس از دوره‌ای دردناک از سکوت و خاموشی خودخواسته و خودنخواسته است. رام از فضای چرکین و خاکستری ایندی/پست‌پانک هایپرنوا و کارهای شخصی‌ش فاصله گرفته. ایماژی‌ها هم از فضای الکتروفانک مورد پسندشان دور شده‌اند و چرخشان به سمت جاده سینت‌پاپ (با گذر از new wave) چرخیده‌. در این میان هیچ چیز عالی نیست اما بالانس خوبی بر قرار است. گروو (groove) تکانت می‌دهد اما سرخوشت نمی‌کند. صدا و خوانشِ صاف و مونوتون رام هم در فضای گرم آهنگ به کار می‌آید. چیدمانی میانه‌رو و کمی هم محافظه‌کار. این میانه‌روی در زمینه (context) چنین آهنگ‌هایی همچنان پذیرفتنی است. دست خودشان نیست؛ این دوره و زمانه، دل و دماغی برای ماجراجویی و سرکشی به آدم نمی‌دهد. صرف ادامه دادن و از پا نیفتادن شاید خودش بهترین دهن‌کجی است به روزگارِ ناسازگار…

[button color=”red” size=”small” link=”https://t.me/owrsi/3654″ icon=”” target=”true”]دانلود آهنگ «دست خودم نیست»[/button]

در ادامه بخوانید